Der findes gode alternativer til oliefyret

21 November 2022 Niels Geckler

editorial

Vinteren nærmer sig, og mange husejere med oliefyr har måske tændt for anlægget for nylig. Men der kan være penge at spare og en klimagevinst ved at udskifte et gammelt oliefyr med en panasonic varmepumpe.

Stigende energipriser og en stadigt mere fremtrædende klimadagsorden får nok mange husejere til at tænker over, om de nu også har den rette varmekilde i boligen. Ofte betegnes fjernvarme sm den billigste form for opvarmning, men i visse områder, særligt mere tynd befolkede steder, hvor der er længere mellem husene, føres der ikke fjernvarme ud. 

Panasonic varmepumpe

har man ikke mulighed for at få fjernvarme i huset og har man oliefyr til opvarmning, ja så vil det for mange kunne betale sig økonomisk at få installeret enten en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Begge dele kræver en investering og begge dele forudsætter, at der er radiatorer eller gulvvarme anlæg med væske i inde huset. 

Jordvarme eller luft til vand varmepumpe i boligen?

Jordvarme kræver et større anlægsarbejde, fordi der skal lægges slanger med væske i ud i jorden som kan samle varmen ind fra jorden. Det kræver derfor også, at man har en have af en hvis størrelse eller i hvert fald råder over et jordareal, hvor man kan lægge slangerne ud. Det giver relativt store etableringsomkostninger på sådan et anlæg, men det giver lave månedlige udgifter på varmen.

Luft til vand pumpen kræver ikke nær så store etableringsomkostninger, men der er en anskaffelsespris og noget installering, som dog kan tjenes ind over nogle år på grund af besparelsen på varmeregningen. Der bruges strøm til at drive både jordvarmeanlægget og til at drive et anlæg af typen luft til vand. Men samlet set vil det nok kunne betale sig for de fleste med et oliefyr at skifte over, da udgiften vil være mindre. Og det er bede for klimaet.

More articles