Få undersøgt din kloak af en autoriseret kloakmester

19 januar 2021 Lotte Hindsberg

Da vores almene sundhed er afhængig af et velfungerende kloaksystem, har vi som danske borgere pligt til at vedligeholde den den af kloakken, der ligger på ens matrikel. Det gælder både om det er et hus, sommerhus eller kolonihave.

Er du i tvivl om din del af kloakken eller hvis der begynder at lugte, skal du kontakte din lokale autoriseret kloakmester og få ham til at lave en TV-inspektion af din kloak. Det er kun autoriseret kloakmestre, der må undersøge og reparere din del af kloakken. Det kunne f.eks. være en kloakmester i Århus.

Rotter og kloakker

En af de ting en kloakmester undersøger er om der er rotter i kloakken. Rotter spreder sygdomme fra dyr til mennesker og derfor er det vigtigt at bekæmpe rotter. Især også fordi et rottepar på ganske kort tid, kan blive til en her koloni på flere hundrede rotter. Hvis du oplever rotter eller din kloakmester bekræfter, at du har rotter i din kloak har du pligt til at underrette kommunen, som gratis vil sende en rottebekæmper ud. 

Når du har din lokale kloakmester ude og undersøge din kloak, kan du med fordel få ham til at sætte et filter op på den del af kloakken der fører op til huset. Dermed sikre du dig, at rotter ikke kan komme ind i din bolig via kloakken.

Vores kloakker er nye

Det er de færreste der tænker at vores kloaksystem er forholdsvis nyt. Kun omkring 150 år gammelt. Før blev affald og afføring samlet op i hestevogne og kørt ud af byerne. Det betyder også at det endnu ikke er alle boliger der er tilkoblet kloakken. Det er især huse og sommerhuse i tyndt befolket områder der stadigvæk mangler at blive tilkoblet. I stedet har de typisk en tank, som de får en kloakmester til at tømme.

Flere Nyheder