Akvarel Eksempler

Hvis du skal male et landskab med akvarel, kan du have glæde af først at male jordens former i grove træk vådt i vådt. Før det er helt tørt, kan du lægge skygger med en brun, en blå eller en sort afhængigt af, hvilket lys, du ønsker at skabe.
Træer og andet, som rager op over horisontlinien kan med fordel males vådt i tørt, når den første del af maleriet er tørt. Du kan nemlig sagtens male tørre strøg oven på noget, som oprindeligt er malet vådt i vådt. Når dit maleri igen er helt tørt, kan du male himlen vådt i vådt. Start med at lægge en vandret streg med rent vand i toppen af papiret. Læg derefter en masse blå farve i penslen og lad det fordele sig ud i vandet. Du kan nu trække farven ned over papiret med en våd pensel – prøv at efterlade nogle tørre felter – de vil blive hvide og vil fremstå som skyer. Læg mærke til, hvordan farvespillet i en smuk, blå sommerhimmel er. Den blå farve er mørkest for oven og bliver lysere og lysere jo tættere du kommer på horisonten. Sådan skal din himmel også være.


Hvis du har vand – f.eks. en sø – i dit akvarelmaleri, kan du skabe en god effekt ved at lade nogle lodrette ting spejle sig i søen. Du illuderer krusningerne ved at dele den lodrette linie op i brudte vandrette linier.

At male mennesker med akvarel

Hvis du skal male et menneske med dit akvarelsæt, er det en god idé at starte vådt i vådt. Start med at lave male kroppens kontur med rent vand og fyld derefter brun og oggerfarver i. Bemærk, hvordan skyggerne viser, hvorfra lyset kommer. En arm eller et ben har mange forskellige nuancer og skal gerne være meget mørkt på skyggesiden. Når kroppen er næsten tør, kan du tilføje detaljer, men sørg for ikke at lave for skarpe linier.


Ansigtet skal males med en mindre pensel. Du må huske at efterlade hvide områder til øjne. Du kan ikke efterfølgende gøre et område hvidt, hvis det først er fyldt med farve. Husk at graden af detaljer i ansigtet skal passe sammen med graden af detaljer på resten af kroppen – ellers virker dit maleri unaturligt.


Husk at male en smuk baggrund. Det fungerer fint at lave himmelbaggrund som optegnet ovenfor eller simpelt hen lave noget vådt i vådt, hvor farverne får lov til at få frit spil i glidende overgange mellem hinanden. Husk altid at lægge de lyseste områder modsat af, hvor skyggefelterne på kroppen ligger.

At male et glas og en flaske med akvarel

Det der gør akvarelfarve speciel er, at de er transperente. Det indebærer, at du kan male gennemsigtige ting som f.eks. en flaske vin eller et glas vand.


Stil et glas vand foran dig og find pensler, farver og akvarelpapiret frem. Bemærk venligst, hvordan lyset brydes i vandet. Prøv at flytte hovedet, når du vurderer lysbrydningen. Et gennemsigtigt glas laves bedst med sorte og blå farver. Lav glassets kontur i med en smule sort og træk farven ind over hele glassets område. Tilføj lidt blå omkring de steder, hvor lyset er stærkest. I vandoverfladen lægges en tynd sort streg, mens billedet stadig er vådt, så farven flyder ud i papiret. Husk igen at lave en smuk baggrund, som gør billedet langt mere interessant.

Links til vores artikler om akvarel:

Liste med relevante links

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *